RETWEETS
Twittra detta
TESTA ETT NYTT TWITTERNAMN:
LITE STATISTIK
Antal tester:
9042
Medel-Twee-Q:
5.1
Total fördelning av retweets:
Kvinnor
197259
Män
336758
TWEE-Q PÅ 20 SEKUNDER
Vad är Twee-Q?
Twee-Q står för Twitter Equality Quotient och är ett enkelt mått på hur ofta du retweetar män respektive kvinnor. Tjänsten söker av dina 100 senaste retweets och kollar av namn och kön på de du retweetat mot vår databas.
Varför Twee-Q?
Vi vill förändra världen - genom att visa hur var och en av oss rangordnar kvinnor och mäns bidrag i ett samtal. Rangordningen kommer att vara mätbar och vi gör den i världens största pågående samtal – Twitter.
Populära Twee-Q:s
Testa fem av de mest analyserade twittrarna!